Zaštita osobnih podataka

MK Velika Gorica (voditelj obrade podataka, nadalje: Klub) svim ispitanicima pruža sljedeće informacije:

 • Voditelj obrade podataka: Maraton klub Velika Gorica, Hrvatske bratske zajednice 80, 10410 Velika Gorica, OIB: 63631774475
 • Službenik za Zaštitu osobnih podataka: Bruno Škrinjarić, tajnik Kluba, zastitapodataka@mkvg.hr
 • Svrha obrade svih podataka koje Klub prikuplja uključuje:
  1. Prijava članova Kluba na razna natjecanja u Hrvatskoj i inozemstvu
  2. Provedba atletskih natjecanja u organizaciji Kluba
  3. Izvještavanje prema nadležnim institucijama RH i prijava Kluba na razne Natječaje
  4. Izrada statističkih izvještaja za potrebe Kluba

Prikupljeni podaci s čuvaju na neodređeno razdoblje. Svaki ispitanik ima pravo od Kluba zatraži pristup informacijama i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade podataka koja se na njih odnosi. Ispitanik ima također pravo na ulaganje prigovora na obradu i prenosivost podataka. Svi detalji dostupni su u Pravilniku o zaštiti osobnih podataka u Maraton klubu Velika Gorica, dostupnom na poveznici dolje.

 

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka u Maraton klubu Velika Gorica

Obrazac/Zahtjev za pristup informacijama

Odluka o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka